Sekretess

Sekretesslagen. 40 kap, 3§

3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Regler på biblioteken i Eslövs kommun

Ingen annan än bibliotekspersonal kan se vad någon har lånat eller reserverat. Vi lämnar heller inte ut dessa uppgifter till någon som inte har rätt att se dem.

All personal som kommer i kontakt med låntagarregistret har skrivit under en överenskommelse om tystnadsplikt. Detta gäller även tillfälligt anställda, praktikanter mm.