Rådrum

  

 

Observera  att våra inplanerade arrangemang på biblioteken är inställda under tiden som de skärpta riktlinjerna gäller.

Vi försöker ställa om till att hålla de arrangemang som går digitalt istället, eller genomföra det på andra sätt där vi inte behöver träffas fysiskt.

Om vi hittar vägar för digitala arrangemang så kommer vi att informera om det via hemsida och sociala medier.

 

Information om RådRum i Eslöv / معلومات عن رودروم/غرفة النصيحة أيسلوف ي ف

 

Obs! Du måste boka tid innan besöket.

Ring: 0406-011793 för att boka.

Höstens tider: 

20 oktober 12.00-14.00
3 november 12.00-14.00
10 november 10.30-13.00
17 november 13.00-15.00
24 november 10.30-13.00
8 december 12.00-14.00

 

Så här sammanfattas nyttan med och effekterna av RådRum:

Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.

Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.

Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

Språk