RådRum har lite julledigt men återkommer den 21:e januari.

RådRum har öppet på tisdagar mellan kl. 10-13 och på torsdagar 16-18.

På RådRum finns personer som kan hjälpa dig som behöver stöd och råd i kontakten med samhället. Det kan handla om att du fått ett brev du inte förstår eller att du behöver hjälp med att fylla i en blankett. Alla rådgivare arbetar frivilligt och du betalar inget för ditt besök. Eftersom RådRum inte är en myndighet kan de inte ändra, skynda på eller påverka beslut till exempel i ett asylärende.

Ditt besök är konfidentiellt. Det betyder att de inte berättar för någon annan vad du har sagt till dem. På RådRum finns personer med många olika bakgrunder vilket betyder att de kan ge hjälp på flera olika språk.

 

Information på andra språk

 

Så här sammanfattas nyttan med och effekterna av RådRum:

Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.

Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.

Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

Språk