RådRum har sommaruppehåll men återkommer igen v 34   

 

RådRum har öppet på tisdagar mellan kl. 10-13 och på torsdagar 16-18.

RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning. Målet är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt – alltså förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har. Verksamheten är öppen för alla.

Många av frivilligrådgivarna är personer som kommit nya till Sverige, andra har bott i landet i hela livet. Alla frivilligrådgivare går en obligatorisk utbildning som ger grundläggande kunskap om det svenska samhället samt övning i samtalsteknik, bemötande och rutiner.

RådRum respekterar alla människors lika rätt och värde och arbetar för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter. Bakom RådRum står Hållbar Utveckling Skåne, Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund, Malmö Stad och Region Skåne. RådRum inspireras av Citizens Advice Bureau i Storbritannien som har en lång och gedigen erfarenhet av samhällsrådgivning genom utbildade frivilligrådgivare.

 

Språk