Skaffa lånekort

När du skaffar lånekort via formuläret är det giltigt i 24 timmar. Du måste besöka biblioteket och visa giltig legitimation för att få ett permanent lånekort. På plats i biblioteket får du även ditt fysiska lånekort.

Är du under 18 år gammal behöver du målsmans (förälder eller annan vårdnadshavare) underskrift för att få ett lånekort. Det gör du genom att gå med din målsman till biblioteket. Där skriver målsman på en blankett och visar giltig legitimation.

Låneregler

Förbindelseavtal för lånekort till minderårig

Skaffa lånekort

Registrering - detaljer
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)

Språk