Lånevillkor

Sök bland e-medier

Lånevillkor

Du får låna fyra e-böcker eller e-ljudböcker på 28 dagar. 

Det finns också en begränsning för hur många e-böcker och e-ljudböcker som kan lånas ut totalt i kommunen per kalendermånad. Om potten tar slut kan ingen låna mer den månaden.

Lånetiden för e-böcker och e-ljudböcker är 28 dagar. När lånetiden är slut går det inte att öppna boken längre och boken lämnas tillbaka automatiskt. Det går inte att lämna tillbaka en e-bok i förtid.