Konstnärligt residens

 

Residens med fokus på deltagarbaserad konst och kultur på Eslövs stadsbibliotek

Under åren 2023-2025 kommer fyra konstnärer eller kulturskapare att erbjudas en residensvistelse på tre månader vardera i biblioteksmiljö. Det sker i regi av Eslövs stadsbibliotek med stöd från Region Skåne.

 

Syfte

Folkbiblioteken har en central roll i kommunen och är ett av våra viktigaste offentliga rum. Genom att erbjuda konstnärer och kulturutövare en residensvistelse på bibliotek vill vi erbjuda möjligheten att utforska biblioteket som plats, plattform för deltagarbaserad konst- och kultur, skapa förutsättningar för mellanmänskliga möten och ge skapandeprocessen utrymme mitt i det offentliga rummet.

 

Vad innebär residens?

Begreppet residens kommer från engelskans ”Artist-in-Residence” och innebär att en person verksam inom ett kreativt yrke får möjlighet att under en tidsbegränsad period bo och verka på en annan plats än sin vanliga. Residens varierar i sin utformning beroende av förutsättningar hos den som erbjuder residenset samt residenskonstnärens behov.

Vår ingång är att konstnären eller kulturutövaren ska få möjlighet till utrymme, tid och resurser för att fördjupa sig inom sin konstnärliga praktik samtidigt som kommunens medborgare på ett nytt sätt får möta konst och kultur i sin vardag.

 

Residens på Eslövs stadsbibliotek

I de flesta residens erbjuds konstnären tillgång till boende på platsen. Detta är inte möjligt på biblioteket men utrymme i budget finns för att ersätta boendekostnader upp till 7000 kr per månad. Om konstnären redan är boende i kommunen eller om denne har möjlighet att pendla tillfaller budgetposten för boende istället konstnären i form av utökat arvode. Konstnären kommer att få en mindre arbetsplats i form av kontorsplats på biblioteket samt möjligheten att arbeta praktiskt i bibliotekets kreativa verkstad Kreativiteket, alternativt öppet på platser i bibliotekslokalerna.

 

Ersättning i form arvode blir 15 000 kr per månad (ex. moms) exklusive 7000 kr för boende/ateljé. Tillkommer gör kostnader för produktion och resor på totalt 57 000 kr samt kostnader för vissa inventarieinköp på 5500 kr.

 

Konstnären kommer att få stöd av bibliotekspersonal med att navigera i biblioteksmiljön, marknadsföring och för att nå målgrupperna samt bjuda in deltagare till de deltagarbaserade aktiviteterna.

 

Konstnären kommer även att få en introduktion till Eslövs kommun samt möten med andra konstnärer och kulturutövare i kommunen genom gemensamma sociala tillställningar.

 

Aktuella residens

Ansökan om konstnärligt residens

Språk