IT-stöd på distans

IT-stöd på distans

 

Vi erbjuder vägledning och stöd kring teknik och våra digitala tjänster via

telefon och Zoom på tisdagar kl 10.00-12.00.

Ring då 076-112 87 47.

Språk