HBTQI-certifiering

HBTQI-certifiering

                                                   

 

Bakgrund

Projektet ingår i Kulturrådets nationella satsning ”Stärkta bibliotek 2018-2023" som syftar till att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Årets projekt är en satsning på ökad kompetens och ett säkerställande av gott bemötande till bibliotekens besökare.  

 

Mål

Vårt primära mål är att alla som besöker oss ska få ett likvärdigt och gott bemötande. Vi ämnar arbeta i enlighet med kommunalt antagna beslut om HBTQI-certifiering för samtliga förvaltningar, att öka samarbeten och dialoger med andra förvaltningar, att skapa bättre förutsättningar för personalen att arbeta med gott bemötande och att bedriva ett aktivt demokratiarbete genom satsningar på kultur- och informationsevenemang som berör ämnet.

 

Syfte

Syftet är att främja personalgruppens kunskapsutveckling, att skapa ett välkomnande biblioteksrum och att främja demokrati och fri åsiktsbildning i våra verksamheter.

 

 

Var kommer pengarna ifrån?

Det är pengar som vi har sökt på eget initiativ från Kulturrådet. Det är inte kommunala medel som tas från någon annan verksamhet.

 

Vad kommer det att kosta?

Vi har blivit tilldelade 850 000 kronor. En certifiering kostar cirka 100 000 kronor och gäller över tre år.

 

Varför har ni sökt så mycket pengar?

Vi kommer att anställa en projektledare som driver arbetet. Utöver certifieringen kommer vi att jobba för ökade samarbeten mellan förvaltningar i kommunen samt satsa på evenemang inom det här ämnesområdet.

 

Vad betyder HBTQI-certifiering?

Att all personal på biblioteket får vidareutbildning om HBTQI-frågor, vi skapar en handlingsplan för hur vi ska jobba med ämnet på våra bibliotek. Projektet större än enbart certifiering - det är också ett sätt för oss att samarbeta mer med andra förvaltningar.

 

Varför ska ni HBTQI-certifieras?

Vi jobbar utifrån biblioteksplanen och kommunens målarbete, värdegrundsarbete, och gott bemötande till alla våra besökare. Det har tidigare tagits beslut i kommunfullmäktige att kommunens förvaltningar ska HBTQI-certifieras.

 

Vad betyder HBTQI?

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Vill du veta mer kan du läsa på RFSLs hemsida. Vi använder genomgående förkortningen HBTQI, eftersom det är den som används av RFSL och svenska myndigheter.

 

Varför är det bara fokus på HBTQI?

Vi har tidigare sökt samma medel för att arbeta med andra grupper – till exempel tillgänglighet. Det finns dock ingen certifiering inom detta. Gott bemötande gäller för alla våra besökare, och bibliotekspersonalen behöver aktuell vidareutbildning och kunskap för att möta besökare på bästa möjliga sätt. Vi breddar vår kompetens inom många olika områden – detta är ett.

 

Vill du veta mer eller har en annan fråga?

Kontakta biblioteket via mail, stadsbiblioteket@eslov.se eller telefon 0413-62 600

Språk