Sök bland e-medier

På internet finns det en hel del fria böcker att ladda ner.

Fria e-böcker på nätet är oftast böcker vars upphövsrätt har gått ut. Detta är möjligt då författaren har varit avliden i mer än 70 år.

Fria böcker på svenska:

Projekt Runeberg 

Litteraturbanken

Fria böcker på engelska:

Lista över webplatser med fria böcker på internet