Datorer och internet

Palladium - Från biograf till bibliotek

Eslövs stadsbibliotek firar 20 år i den gamla biografen Palladium. Läs mer om hur det gick till när en fallfärdig biograf fick nytt liv som bibliotek!

 

1910


Stora Biograf-Teatern byggs
Huset uppfördes av Frans Hermodsson, som även drev andra biografer i Skåne. Det sägs att Frans finansierade bygget med hjälp av guld som han hittat i Klondyke i USA.

 

Fasaden på Stora biografteatern med några barn och vuxna framför. Bilden troligen tagen ca 1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1922

Biografen byggs om
Vid denna tid skapas fasaden som vi känner igen än idag. Biografen döptes om till Palladium och drev av Frans systrar Anna och Olga Hermodsson.Vid dennatid byggdes dessutom det röda tegelhuset i hörnet bredvid. Detta uppfördes av Anna och Olga. I bottenplanet drev systrarna pantbank under ett antal år. Ovanvåningen fungerade som bostad.

 

 

1974 


Biografen stängs för gott
Palladium och byggnaderna omkring var i dåligt skick och förföll allt mer under åren som gick. Palladium använder under en tid sporadiskt för olika verksamheter, bland annat som lagerlokal och hamburgerrestaurang. Till slut bommades byggnaden igen för gott. 

 

 

1997

Nya tag på Norregatan 
Vid denna tid fanns en politisk vilja att bebygga Norregatan och förtäta centrum. Det gamla stadsbiblioteket var i dåligt skick och önskemål fanns om ett nytt stadsbibliotek. Ett nytt lokalprogram för huvudbiblioteket antogs av kommunfullmäktige. Efter en utredning stod Palladium som det slutgiltiga alternativet, efter förslag av arkitekten Pierre Dupont. 

 

 

 

2000 
 

Nya stadsbiblioteket invigs
Byggnaden omfattades av bevarandekrav på grund av att det idag finns få liknande fasader kvar i Sverige. Därför restaurerades fasaden varsamt. Den ser idag ungefär likadan ut som 1922. Även andra spår finns kvar: det som en gång var maskinrum heter idag Eslövsrummet. Till ytan blev Palladium betydligt mindre än det förra stadsbiblioteket. Detta ställde sig många kritiska till, men ekonomin tillät inte en större lokalyta.


2020

Biblioteket idag
Idag får biblioteket cirka 85 000 besök om året. Det gör oss väldigt glada! Biblioteket är en rörelse förankrad i litteratur och kultur, som speglas av vårt mångkulturella samhälle. 
Till exempel:

  • Språkcafé för barn och vuxna
  • Sagostunder
  • Författarbesök
  • Skapande verksamhet
  • Vad vill du göra på biblioteket? 

 

 

Språk