Bokning av datorer

Bokning av publika datorer

Så länge de skärpta restriktionerna i region Skåne gäller kan du boka en dator för att utföra dina ärenden. Du kan på samma gång skriva ut dokument och använda vår kopiator.

Beslutet är en försiktighetsåtgärd för att begränsa risken för smittspridning och skydda dem som är extra utsattamen på samma gång kunna erbjuda en service som många kan ta del av.

Hur bokning av datorer fungerar på filialerna ser lite olika ut så kontakta din lokala filial för mer information.

Så här bokar du en dator

För att boka en dator kontaktar du Eslövs stadsbibliotek på telefon 0413-626 00 eller via e-post stadsbiblioteket@eslov.se eller din lokala filial och bestämmer en tid.

Användning av datorerna

När du kommer till biblioteket på din bokade tid släpper vi in dig. Vi ber dig hålla avstånd till bibliotekets personal och andra personer som kan befinna sig vid bibliotekets entré.

Du kan använda datorn i max 30 minuter och vi erbjuder ingen hjälp.

Vill du kopiera eller hämta det du har skrivit ut så går du till informationsdisken med ditt ärende.

Vi ber er att bara använda datorerna för nödvändiga ärenden.

Språk