Boken kommer

Boken kommer

Boken kommer är en service till dig som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till biblioteket.

Vi ser till att du får böckerna levererade hem till dig.

Boken kommer är gratis!

För mer information kontakta Eslövs stadsbibliotek på telefon 0413-62069 eller 0413-62600.

 

 

Språk