Bibblan svarar

 

Bibblan svarar är en gratis svarstjänst från biblioteken. Här kan du fråga vad du vill på svenska eller engelska.

Tänk på att

  • Bilder som skickas in i frågor till Bibblan svarar kan komma att publiceras på webbplatsen.
  • Räkna med att det tar ungefär två arbetsdagar att få svar. Är din fråga svår eller komplicerad kan det ta längre tid.
  • Vi löser inte skoluppgifter. Har du fått en uppgift av din lärare ska du börja med att vända dig till ditt skolbibliotek.
  • Frågan måste också vara formulerad på ett sätt som gör att vi kan svara på den, så var tydlig i frågan.
  • Vi svarar inte på flera frågor som ställs på samma gång. En fråga i taget, alltså.

Vi som svarar arbetar på bibliotek runt om i Sverige. Bibblan svarar drivs av Malmö stadsbibliotek som en del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket. 

 

 

Bibblan guidar är en samling med databaser och andra webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. Bibblan guidar innehåller ca 700 källor som kontinuerligt kontrolleras och uppdateras. Bibblan guidar drivs av Malmö stadsbibliotek, som en del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket.

Språk