Avtal

Sök

2020-04-14

Låneregler och att låna på biblioteket

Lättlästa låneregler

Välkommen till biblioteken i Eslövs kommun. För att låna behöver du ett lånekort. Det skaffar du genom att:

  1. registrera dig på bibliotekets webbplats via bibliotek.eslov.se
  2. visa din legitimation och hämta ut ett lånekort på ett av våra bibliotek.

Behöver du hjälp med registreringen, kan du vända dig till bibliotekspersonalen.

När du registrerar dig förbinder du dig att följa bibliotekets gällande låneregler. Lånereglerna kan ändras. Det är därför viktigt att du håller dig informerad om gällande regler.
Vill du låna utan lånekort i informationen måste du visa legitimation. Du kan också låna i våra automater med ditt personnummer och PIN-kod.

Du har ansvar för det du lånar

Ett lånekort är en personlig värdehandling och du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Lämna därför aldrig ut ditt lånekort eller PIN-koden som du valt. Om du blir av med ditt lånekort, anmäl det så snart som möjligt till biblioteket.

Barn och ungdomar under 18 år behöver vårdnadshavarens underskrift för att få ett lånekort. Vårdnadshavaren ansvarar för minderårigas lånekort och allt som lånas på kortet – även om någon annan använder det. Du som fyllt 18 år ska förbinda dig att följa bibliotekets gällande regler för vuxna för att få låna.

Lånetider för olika medier

Lånetiden är vanligtvis 28 dagar. På sommaren kan lånetiden vara förlängd, med undantag för de medier som är reserverade av en annan låntagare.

Andra lånetider kan förekomma till exempel för filmer, tidskrifter och tv-spel.

Du ansvarar för dina lån tills de är återlämnade och att de återlämnas i tid.

Åldersgränser för film och tv-spel

Åldersgränsen för att få låna film är 18 år, för tv-spel 16 respektive 18 år. Du ska visa giltig legitimation för att få låna tv-spel, och du får låna max två spel åt gången.

Dina lån

Du kan kontrollera och hantera dina lån genom att logga in på bibliotekets webbplats med ditt lånekort eller med ditt personnummer och din PIN-kod. Där kan du också förlänga dina lån – om ingen annan låntagare ställt sig i kö. Du kan låna om medier max två gånger. Du kan också be bibliotekspersonalen om hjälp att kontrollera dina lån.

Reservera

På bibliotekets webbplats kan du logga in för att reservera medier som du vill låna. Du får ett meddelande när materialet finns att hämta.

Fjärrlån – låna från ett annat bibliotek

Fjärrlån är medier som beställs från ett bibliotek utanför Eslövs kommun. Det kostar 10 kronor att fjärrlåna. Om du inte avbeställer eller hämtar ett fjärrlån kostar det 25 kronor. Förseningsavgiften för fjärrlån är 10 kr/dag.

Det är det långivande bibliotekets låneregler som gäller för hemlån, lånetid och möjlighet till omlån. Vill du låna om ett fjärrlån måste du kontakta ett av våra bibliotek i Eslövs kommun.

Mer information om hur fjärrlån fungerar finns på bibliotek.eslov.se.

Lämna tillbaka medier

Du kan lämna dina lån i bibliotekets automater och då få ett kvitto på att du lämnat dem. Du kan lämna medier från alla skånska folkbibliotek hos oss. Bibliotekspersonalen finns också tillgänglig för att hjälpa till med återlämningen.

Som låntagare ansvarar du för att lånade medier lämnas i samma skick som när du lånade dem.

Försenade lån

Lämnar du tillbaka dina lån för sent får du betala en förseningsavgift. Undantag görs för barnmedia. Förseningsavgift för vanliga lån är 2 kr/dag.

Har du inte lämnat dina lån i tid, får du en påminnelse. Om lånen efter det inte blir återlämnade skickar vi dig en räkning. Din möjlighet att låna mer spärras automatiskt om förseningsavgiften ligger på 100 kronor eller mer.

Förkomna medier ersätts enligt bibliotekets prislista.

Förseningsavgifter

Vanliga lån        2 kronor/dag            Lån av film och TV-spel          2 kronor/dag

1 veckaslån       2 kronor/dag             Fjärrlån                                   10 kronor/dag

2 veckorslån      2 kronor/dag

Fjärrlån

Beställning       10 kronor

Ej avbeställt eller ej avhämtat     25 kronor

Avgift för nytt lånekort             10 kronor

Beslut om avgifter fattas av Kultur- och fritidsnämnden

 

DINA PERSONUPPGIFTER (2018-05-23)

Syftet med bibliotekets låntagarregister är att kunna genomföra bibliotekets lagstadgade uppgift att låna ut böcker, Bibliotekslag (2013:801) 9 §. Genom att registrera dig som låntagare tecknar du ett avtal som ger Eslövs bibliotek rätt att behandla dina personuppgifter för att hantera cirkulation av media.

Behandlingen av personuppgifter i låntagarregistret följer gällande lagstiftning, det vill säga dataskydds-förordningen GDPR, The General Data Protection Regulation, som började gälla den 25 maj 2018.

I denna lagstiftning anges flera viktiga rättigheter som du som låntagare har:

  • Rätten att få dina uppgifter raderade, förutsatt att din del av avtalet är uppfylld.
  • Rätten att få ut information om vilka uppgifter som finns registrerade på dig.
  • Rätten att få felaktiga personuppgifter rättade.

Vill du kontakta oss angående dessa frågor gör du det enklast via mejl till kulturochfritid@eslov.se. Det går även att kontakata dataskyddsombud@eslov.se eller ringa 0413-620 00 och frågar efter kommunens dataskyddsombud.

Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, telefonnummer 08-657 61 00.

För din egen säkerhet behöver du uppvisa giltigt lånekort eller giltig legitimation för att kunna låna medier, få information om uppgifter på ditt bibliotekskonto eller hämta ut/ ändra personuppgifter.

Biblioteket gallrar regelbundet i låntagarregistret. Inaktiva låntagare gallras efter 5 år.