Datorer och internet

Palladium - Från biograf till bibliotek

Eslövs stadsbibliotek firar 20 år i den gamla biografen Palladium. Läs mer om hur det gick till när en fallfärdig biograf fick nytt liv som bibliotek!

 

1910
byggdes huset av Frans Hermodsson, som även drev andra biografer i Skåne. Det sägs att Frans finansierade bygget med hjälp av guld som han hittat i Klondyke. Stora Biografteatern som den hette från början, var en av de första renodlade biograferna i Sverige.

 

Fasaden på Stora biografteatern med några barn och vuxna framför. Bilden troligen tagen ca 1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1922
Biografen byggdes om. Nu byggdes fasaden som vi känner igen idag, och biografen döptes om till Palladium. Vid denna tid byggdes dessutom i hörnet bredvid, det röda tegelhuset. Detta uppfördes av Anna och Olga Hermodsson, systrar till Frank. I bottenplanet drev systrarna pantbank under ett antal år, och ovanvåningen fungerade som bostad. 

 

 

1974 
Biografen stängdes för gott. Byggnaderna var i dåligt skick och kom under åren att förfalla allt mer. Palladium användes sporadiskt för olika verksamheter, bland annat som lagerlokal.  

 

 

1997
Vid denna tid fanns en politisk vilja att bebygga Norregatan för att få en större helhet i Eslövs centrum. Stadsbibliotekets dåvarande lokaler på Västergatan hade börjat bli otidsenliga, och det hade väckts idéer om ett nytt stadsbibliotek. Ett nytt lokalprogram för huvudbiblioteket antogs av kommunfullmäktige, och slutligen stod Palladium som det slutgiltiga alternativet. Arkitekten Pierre Dupont gav detta förslag. Till ytan blev Palladium mindre än det föregående biblioteket på Västergatan. Detta ställde sig många kritiska till. Ekonomin tillät inte en större lokalyta. Palladium och Hörnhuset byggdes samman, och genomgick en grundlig renovering. Samtidigt var det viktigt att behålla spåren av den tidigare kulturverksamheten som pågått i Palladium under många år. Därför är fasaden idag nästan densamma som 1922. Även Palladiums gamla foajé bevarades till viss del. Spår från maskinrummet finns kvar i nuvarande Eslövsrummet.

 

 

2000 
Det nya biblioteket invigdes. Under årens lopp har mycket skett innanför och utanför bibliotekets väggar! 

 

 

 

Språk