För frågor gällande ditt bibliotekskonto (reservationer, spärrning av kort osv) kom ihåg att informera oss om ditt lånekortsnummer eller personnummer i meddelandet.

Feedback to Library

Send a message to the library
* * Mandatory field
*
*
*
*

Language